ਔਨਲਾਈਨ ਘੱਟ ਤੋਂ CSS ਪਰਿਵਰਤਕ

Input data
bfotool loadding
Output data
bfotool loadding

ਘੱਟ ਤੋਂ CSS ਪਰਿਵਰਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਨੂੰ CSS ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਘੱਟ ਤੋਂ CSS ਕਨਵਰਟਰ ਸਰਲ

ਇਹ ਮੁਫਤ ਔਨਲਾਈਨ ਟੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ CSS ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਪੇਸਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਰੰਤ CSS ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਜਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ

ਟੂਲ ਇੱਕ ਘੱਟ ਤੋਂ CSS ਕਨਵਰਟਰ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ CSS ਕਨਵਰਟਰ ਘੱਟ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ CSS ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਨਵਰਟਰ ਇੰਪੁੱਟ ਘੱਟ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ CSS ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਸਟਮ ਕਾਲਮ ਡੀਲੀਮੀਟਰ ਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਕੋਟ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਟਪੁੱਟ CSS ਇੰਡੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਪੇਸ ਵਰਤਣੀਆਂ ਹਨ।

ਘੱਟ ਨੂੰ CSS ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ?

ਕਦਮ 1: ਆਪਣਾ ਇਨਪੁਟ ਚੁਣੋ। ਡਾਟਾ ਦਰਜ ਕਰੋ।
ਕਦਮ 2: ਆਉਟਪੁੱਟ ਵਿਕਲਪ (ਵਿਕਲਪਿਕ) ਆਉਟਪੁੱਟ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ।
ਕਦਮ 3: ਆਉਟਪੁੱਟ ਤਿਆਰ ਕਰੋ।

ਘੱਟ ਤੋਂ CSS ਕਨਵਰਟਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ

ਘੱਟ

@base: 24px;
@border-color: #B2B;

.underline { border-bottom: 1px solid green }

#header {
 color: black;
 border: 1px solid @border-color + #222222;

 .navigation {
  font-size: @base / 2;
  a {
  .underline;
  }
 }
 .logo {
  width: 300px;
  :hover { text-decoration: none }
 }
}

CSS

.underline {
  border-bottom: 1px solid green;
}
#header {
  color: black;
  border: 1px solid #dd44dd;
}
#header .navigation {
  font-size: 12px;
}
#header .navigation a {
  border-bottom: 1px solid green;
}
#header .logo {
  width: 300px;
}
#header .logo :hover {
  text-decoration: none;
}