சிறந்த ஆன்லைன் JSON பார்வையாளர், மர அமைப்பு

bfotool loadding

JSON வியூவர் என்றால் என்ன?

JSON தரவை வடிவமைப்பதோடு JSON தரவை திருத்தவும், பார்க்கவும், பகுப்பாய்வு செய்யவும் JSON Viewer ஆன்லைன் உதவுகிறது. JSON தரவைத் திருத்தவும் மற்றவர்களுடன் பகிரவும் இது மிகவும் எளிமையான மற்றும் எளிதான வழியாகும்.

இதுவும் ஒரு JSON கோப்பு பார்வையாளர். JSON கோப்பைப் பதிவேற்றவும், JSON இன் url ஐப் பதிவேற்றவும் மற்றும் மர அமைப்பில் பார்க்கவும்.

இது காட்சிப்படுத்துவதற்கான JSON காட்சிப்படுத்தல் கருவியாகும், மரக் காட்சியில் JSON ஐத் தேடுங்கள். மடிக்கக்கூடிய JSON காட்சியானது மரத்தின் கட்டமைப்பிற்குள் துளையிடுவதற்கு JSON ஐச் சுருக்க அனுமதிக்கிறது.
சிறந்த மற்றும் பாதுகாப்பான ஆன்லைன் JSON பார்வையாளர் Windows, Mac, Linux, Chrome, Firefox, Safari மற்றும் Edge ஆகியவற்றில் நன்றாக வேலை செய்கிறது.

JSON என்றால் என்ன?

JSON என்பது ஜாவாஸ்கிரிப்ட் ஆப்ஜெக்ட் நோட்டேஷன்
JSON என்பது ஒரு இலகுரக தரவு பரிமாற்ற வடிவமாகும்
JSON என்பது ஜாவாஸ்கிரிப்ட் ஆப்ஜெக்ட்டில் எழுதப்பட்ட எளிய உரையாகும். JSON என்பது
கணினிகளுக்கு இடையே தரவை அனுப்ப பயன்படுகிறது

ஏன் JSON ஐப் பயன்படுத்த வேண்டும்?

JSON வடிவம், ஜாவாஸ்கிரிப்ட் பொருள்களை உருவாக்குவதற்கான குறியீட்டுடன் தொடரியல் ரீதியாக ஒத்திருக்கிறது. இதன் காரணமாக, ஒரு ஜாவாஸ்கிரிப்ட் நிரல் JSON தரவை ஜாவாஸ்கிரிப்ட் பொருள்களாக எளிதாக மாற்றும்.

வடிவம் உரை மட்டுமே என்பதால், JSON தரவை கணினிகளுக்கு இடையே எளிதாக அனுப்பலாம் மற்றும் எந்த நிரலாக்க மொழியாலும் பயன்படுத்த முடியும்.

JavaScript ஆனது JSON சரங்களை ஜாவாஸ்கிரிப்ட் பொருள்களாக மாற்றுவதற்கான ஒரு உள்ளமைக்கப்பட்ட செயல்பாட்டைக் கொண்டுள்ளது:

JSON.parse()

JavaScript ஆனது ஒரு பொருளை JSON சரமாக மாற்றுவதற்கான உள்ளமைக்கப்பட்ட செயல்பாட்டையும் கொண்டுள்ளது:

JSON.stringify()