ஆன்லைன் HTML Escape Unescape

Input data
bfotool loadding
Output data
bfotool loadding

HTML Escape Unescape கருவியானது, உலாவியால் நேரடியாக விளக்கப்படாத HTML ஐ வெளியிட விரும்பும் போது, ​​HTML சரத்தை தப்பிக்கவும் மற்றும் Unescape செய்யவும் உதவுகிறது.

HTML ஐ எவ்வாறு தப்பிப்பது/தவிர்ப்பது?

 • உங்கள் HTML தரவைத் தப்ப/தவிர்க்க, உள்ளீட்டில் HTML தரவைச் சேர்க்கவும்/ நகலெடுத்து ஒட்டவும்.
 • பொத்தானைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம் URL இலிருந்து HTML தரவை ஏற்றலாம் அல்லது பொத்தானைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம் கணினியிலிருந்து HTML தரவை ஏற்றலாம்.
 • தரவைச் செயலாக்க, 'எஸ்கேப்' அல்லது 'அன்ஸ்கேப்' பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்.
 • மாற்றம் முடிந்ததும், பொத்தானைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம் கோப்பைப் பதிவிறக்கலாம்.

SQL முதல் YAML வரை எடுத்துக்காட்டு

உள்ளீடு தரவு

<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-light">
  <ul class="navbar-nav">
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Link 1</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Link 2</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Link 3</a>
    </li>
  </ul>
</nav>

எஸ்கேப் பிறகு

&lt;nav class=&quot;navbar navbar-expand-sm bg-light&quot;&gt;
  &lt;ul class=&quot;navbar-nav&quot;&gt;
    &lt;li class=&quot;nav-item&quot;&gt;
      &lt;a class=&quot;nav-link&quot; href=&quot;#&quot;&gt;Link 1&lt;/a&gt;
    &lt;/li&gt;
    &lt;li class=&quot;nav-item&quot;&gt;
      &lt;a class=&quot;nav-link&quot; href=&quot;#&quot;&gt;Link 2&lt;/a&gt;
    &lt;/li&gt;
    &lt;li class=&quot;nav-item&quot;&gt;
      &lt;a class=&quot;nav-link&quot; href=&quot;#&quot;&gt;Link 3&lt;/a&gt;
    &lt;/li&gt;
  &lt;/ul&gt;
&lt;/nav&gt;