พลิกและหมุนภาพ GIF ออนไลน์

Output Data


ตัวหมุน GIF แบบเคลื่อนไหวออนไลน์

นี่คือเครื่องมือแปลงรูปภาพ GIF ที่นี่คุณสามารถพลิกภาพ (กระจก) ในแนวนอนและแนวตั้ง และหมุน (หมุน) โดยใช้ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหรือโดยการป้อนองศาที่เลือกได้อย่างอิสระตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา

วิธีการหมุน GIF?

ขั้นตอนที่ 1: คลิกปุ่ม "เลือกไฟล์" เพื่อเลือกไฟล์รูปภาพในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: เลือกหมุนหรือปรับขนาดตามที่คุณต้องการ

ขั้นตอนที่ 3: คลิกปุ่ม "หมุน" เพื่อเริ่มการประมวลผล ไฟล์ผลลัพธ์จะแสดงอยู่ในส่วน "ผลลัพธ์ผลลัพธ์"