หนี HTML ออนไลน์ Unescape

Input data
bfotool loadding
Output data
bfotool loadding

เครื่องมือ HTML Escape Unescape ช่วยให้คุณหลบหนีและสตริง Unescape HTML เมื่อคุณต้องการส่งออก HTML โดยตรงที่ไม่ได้ตีความโดยเบราว์เซอร์

จะ Escape/Unescape HTML ได้อย่างไร

 • หากต้องการ Escape/Unescape ข้อมูล HTML ของคุณ ให้เพิ่ม/คัดลอกและวางข้อมูล HTML ลงในอินพุต
 • คุณยังสามารถโหลดข้อมูล HTML จาก url โดยคลิกที่ปุ่ม หรือโหลดข้อมูล HTML จากคอมพิวเตอร์โดยคลิกที่ปุ่ม
 • คลิกปุ่ม 'Escape' หรือ 'Unescape' เพื่อประมวลผลข้อมูล
 • เมื่อแปลงเสร็จแล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้โดยคลิกที่ปุ่ม

ตัวอย่าง SQL เป็น YAML

ป้อนข้อมูล

<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-light">
  <ul class="navbar-nav">
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Link 1</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Link 2</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Link 3</a>
    </li>
  </ul>
</nav>

หลังจากหลบหนี

&lt;nav class=&quot;navbar navbar-expand-sm bg-light&quot;&gt;
  &lt;ul class=&quot;navbar-nav&quot;&gt;
    &lt;li class=&quot;nav-item&quot;&gt;
      &lt;a class=&quot;nav-link&quot; href=&quot;#&quot;&gt;Link 1&lt;/a&gt;
    &lt;/li&gt;
    &lt;li class=&quot;nav-item&quot;&gt;
      &lt;a class=&quot;nav-link&quot; href=&quot;#&quot;&gt;Link 2&lt;/a&gt;
    &lt;/li&gt;
    &lt;li class=&quot;nav-item&quot;&gt;
      &lt;a class=&quot;nav-link&quot; href=&quot;#&quot;&gt;Link 3&lt;/a&gt;
    &lt;/li&gt;
  &lt;/ul&gt;
&lt;/nav&gt;