Konwerter HTML na Word DOCX Online

bfotool loadding

Preview HTML

Jak przekonwertować HTML na Word Doc?

Krok 1: Wprowadź kod HTML w edytorze lub wybierz plik html
Krok 2: Wybierz konwersję do słowa
Krok 3: Pobierz plik słowny

Informacje o formacie pliku:
  • HTML (HyperText Markup Language) to język znaczników używany na większości stron internetowych, specjalny rodzaj dokumentu tekstowego do prezentowania tekstu, grafiki i nie tylko. Rozszerzeniami plików mogą być .html, .htm.
  • DOCX (Office Open XML Document) to format pliku oparty na XML dla Microsoft Word, przechowujący dokumenty jako zbiór oddzielnych plików i folderów w skompresowanym pakiecie zip, otwarty standard dla dokumentów, obsługiwany przez wiele pakietów biurowych na różnych system operacyjny.