ตัวแปลง จูลเป็นวัตต์-ชั่วโมง( J เป็น Wh)

J
Wh

วิธีแปลงจูลเป็นวัตต์-ชั่วโมง

1 J = 0.0002777777777777778 Wh

1 Wh = 3600 J

จูลถึงตารางการแปลงวัตต์-ชั่วโมง

1 J 0.000277777777777778 Wh
2 J 0.000555555555555556 Wh
3 J 0.000833333333333334 Wh
4 J 0.0011111111111111111 Wh
5 J 0.00138888888888889 Wh
6 J 0.0016666666666666668 Wh
7 J 0.001944444444444444 Wh
8 J 0.002222222222222222 Wh
9 J 0.0025 Wh
10 J 0.00277777777777778 Wh
10 J 0.00277777777777778 Wh
50 J 0.01388888888888888 Wh
100 J 0.02777777777777776 Wh
1,000 J 0.2777777777777778 Wh

1 วัตต์-ชั่วโมง เท่ากับ

วัตต์-ชั่วโมง 0.000277777777777778 Wh
เมกะวัตต์-ชั่วโมง 2.777777777777777e-10 เมกะวัตต์ชั่วโมง
กิโลวัตต์-ชั่วโมง 2.777777777777776e-7 กิโลวัตต์ชั่วโมง
กิกะวัตต์-ชั่วโมง 2.777777777777778e-13 กิกะวัตต์ชั่วโมง
กิโลจูล 0.001 กิโลจูล