Công cụ chuyển đổi PPM sang PPT trực tuyến

Bộ chuyển đổi PPM sang PPT đơn giản nhất

Công cụ trực tuyến miễn phí này cho phép bạn chuyển đổi PPM sang PPT. Chỉ cần dán PPM của bạn vào biểu mẫu bên dưới và nó sẽ ngay lập tức được chuyển đổi sang PPT Không cần tải xuống hoặc cài đặt bất kỳ phần mềm nào. Miễn phí


Làm thế nào để chuyển đổi ppt sang ppm

ppm và ppt được định nghĩa là:

1ppm = 1/106 = 10-6

1ppt = 1/1012 = 10-12

Vì thế

1ppm = 106ppt

Số phần triệu xppm bằng số phần nghìn tỷ xppt chia cho 106:

xppm = xppt / 106

Ví dụ : 7000ppt bằng 0,007000ppm:

xppt = 7000ppt / 106 = 0,007ppm