Online HTML Escape Unescape

Input data
bfotool loadding
Output data
bfotool loadding

HTML Escape Unescape-verktyget hjälper dig att escape och Unescape HTML-sträng när du vill mata ut HTML direkt som inte tolkas av webbläsaren.

Hur kan man flyga/avsluta HTML?

 • För att Escape/ Unescape dina HTML-data lägg till/kopiera och klistra in HTML-data i inmatningen.
 • Du kan också ladda HTML-data från webbadressen genom att klicka på knappen eller ladda HTML-data från datorn genom att klicka på knappen.
 • Klicka på knappen "Escape" eller "Avsluta" för att bearbeta data.
 • När ändringen är klar kan du ladda ner filen genom att klicka på knappen.

Exempel på SQL till YAML

Indata

<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-light">
  <ul class="navbar-nav">
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Link 1</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Link 2</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Link 3</a>
    </li>
  </ul>
</nav>

Efter Escape

&lt;nav class=&quot;navbar navbar-expand-sm bg-light&quot;&gt;
  &lt;ul class=&quot;navbar-nav&quot;&gt;
    &lt;li class=&quot;nav-item&quot;&gt;
      &lt;a class=&quot;nav-link&quot; href=&quot;#&quot;&gt;Link 1&lt;/a&gt;
    &lt;/li&gt;
    &lt;li class=&quot;nav-item&quot;&gt;
      &lt;a class=&quot;nav-link&quot; href=&quot;#&quot;&gt;Link 2&lt;/a&gt;
    &lt;/li&gt;
    &lt;li class=&quot;nav-item&quot;&gt;
      &lt;a class=&quot;nav-link&quot; href=&quot;#&quot;&gt;Link 3&lt;/a&gt;
    &lt;/li&gt;
  &lt;/ul&gt;
&lt;/nav&gt;