Gratis online tool Javascript verkleinen

Input data
bfotool loadding
Output data
bfotool loadding

Javascript-verkleiningstool

Javascript verkleinen neemt de mooie, goed gevormde JS-code die je hebt geschreven en verwijdert de spatiëring, inspringing, nieuwe regels en opmerkingen. Deze zijn niet vereist om Javascript succesvol te laten werken. Het maakt het Javascript ook moeilijker leesbaar bij het bekijken van de broncode.

Veel ontwikkelaars zullen een 'mooie' versie behouden en bij de implementatie van hun project hun scripts door een minificatieprogramma laten lopen. Ze combineren ook vaak hun vele scriptbestanden tot één bestand.

Waarom Javascript Minifier gebruiken?

Het doel van minifcation is om de snelheid van een website te verhogen. Minimalisatie kan een script tot 20% kleiner maken, wat resulteert in een snellere downloadtijd. Sommige ontwikkelaars zullen het ook gebruiken om hun code te 'verdoezelen'. Dit maakt het moeilijk om de code te lezen, waardoor het moeilijker wordt om te reverse-engineeren of te kopiëren.

Het is ook gebruikelijk om alle Javascript-bestanden voor een enkele website in één bestand te combineren. Dit heeft een aantal voordelen. Het vermindert het aantal HTTP-verzoeken dat moet worden gedaan om alle elementen van een website te krijgen. Het maakt minificatie en gzip-compressie ook effectiever.

Voorbeeld van Javascript verkleinen

Verfraaide Javascript:

var a = document.createElement('a');
mimeType = mimeType || 'application/octet-stream';
if (navigator.msSaveBlob) {
  navigator.msSaveBlob(new Blob([content], {
    type: mimeType
  }), fileName);
} else if (URL && 'download' in a) {
  a.href = URL.createObjectURL(new Blob([content], {
    type: mimeType
  }));
  a.setAttribute('download', fileName);
  document.body.appendChild(a);
  a.click();
  document.body.removeChild(a);
} else {
  location.href = 'data:application/octet-stream,' + encodeURIComponent(content);
}

Wordt dit verkleind:

var a=document.createElement('a');mimeType=mimeType||'application/octet-stream';if(navigator.msSaveBlob){navigator.msSaveBlob(new Blob([content],{type:mimeType}),fileName);}else if(URL&&'download'in a){a.href=URL.createObjectURL(new Blob([content],{type:mimeType}));a.setAttribute('download',fileName);document.body.appendChild(a);a.click();document.body.removeChild(a);}else{location.href='data:application/octet-stream,'+encodeURIComponent(content);}