Dozens to Each (dz to ea) Converter

dz
ea

How to convert Dozen to Each

1 dz = 12 ea

1 ea = 0.08333333333333333 dz

Dozens To Each Conversion Table

1 dz 12 ea
2 dz 24 ea
3 dz 36 ea
4 dz 48 ea
5 dz 60 ea
6 dz 72 ea
7 dz 84 ea
8 dz 96 ea
9 dz 108 ea
10 dz 120 ea
10 dz 120 ea
50 dz 600 ea
100 dz 1200 ea
1000 dz 12000 ea