Each to Dozens (ea to dz) Converter

ea
dz

How to convert Each to Dozen

1 ea = 0.08333333333333333 dz

1 dz = 12 ea

Each To Dozens Conversion Table

1 ea 0.08333333333333333 dz
2 ea 0.16666666666666666 dz
3 ea 0.25 dz
4 ea 0.3333333333333333 dz
5 ea 0.4166666666666667 dz
6 ea 0.5 dz
7 ea 0.5833333333333334 dz
8 ea 0.6666666666666666 dz
9 ea 0.75 dz
10 ea 0.8333333333333334 dz
10 ea 0.8333333333333334 dz
50 ea 4.166666666666667 dz
100 ea 8.333333333333334 dz
1000 ea 83.33333333333333 dz